Nyheter
31. July 2023
Lagt ut bilde på 4 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 222 med nummer på kortet, rød skrift og motiv
Berge i Hjartdal., variant av kort nummer 236 med rød skrift, nummer på kortet og med motiv
Stord Kirke., variant av kort nummer 179 med rød skrift, med nummer på kortet og
motiv Nepelen. Ranenfjord. og en variant av kort 1164 med nummer på kortet, med rød skrift og
motiv Kongsvold Skydsstation. Dovrefjeld
30. July 2023
Lagt ut bilde på 3 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 178 med rød skrift, nummer på kortet og med
motiv Aalmo. Indre Foldfjorden., variant av kort nummer 186 med rød skrift, nummer på kortet og motiv
Parti fra Tusteren. Interiør fra Tusteren kirke og variant av kort med nummer 345 med nummer på kortet, med rød skrift og motiv
Nordland. Digermulen. Raftsundet.
19. June 2023
Lagt ut bilde på 1 nytt kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 526 med rød skrift og med nummer på kortet med motiv
Stabur paa Bredland, Telemarken
17. May 2023
Lagt ut bilde på 1 nytt kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 327 med rød skrift og med nummer på kortet med motiv
Nordland. Svartisen.

 

|