Nyheter
12. November 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 304 med nummer på kortet, rød
skrift og motiv Telemarken. Haukelidsæter

4. November 2019

Lagt ut 2 nye kort fra M.M. Lohne. Det ene er en variant av kort nummer 144 med nummeret på kortet,
med rød skrift og motiv Fra Folkeafstemningen i Sundalen 1905 og det andre er en variant av kort nummer
162 med nummeret på kortet, rød skrift og motiv fra Parti fra Naustdal. Søndfjord.

18. October 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 265 med nummer på kortet, rød
skrift og motiv Førde

17. October 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 161 med nummer på kortet, rød
skrift og motiv Naustdal i Søndfjord.

 

|