Nyheter
16. September 2018

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 508 med nummer på kortet, rød skrift og motiv
Gammel Bondegaard. Bygdö

10. September 2018

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 345 med nummer på kortet, rød skrift og motiv
Nordland. Digermulen, Raftsundet.

20. August 2018

Lagt ut bilde på 4 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 145 uten nummer på kortet med sort skrift
og motiv Fra Gjöra. Sundalen., kort som antaes å være nummer 162 med sort skrift med motiv fra Naustdal i Søndfjord.,
kort nummer 263 med rød skrift og motiv Parti fra Førde. og kort nummer 320 med rød skrift med motiv fra Nordfjord. Parti fra Stryn.

15. August 2018

Lagt ut 2 nye kort fra M.M. Lohne. Det ene er en variant av kort er nummer 310 med nummeret på kortet,
med rød skrift og motiv Sogn. Balestrand og kort med ukjent nummer med sort skrift og motiv fra
Jenteskulen, Munthegaard pr Kroken i Sogn.

 

|