Nyheter
24. August 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort med nummer 518 med nummer på kortet, rød skrift
og motiv Nordkap. Finmarken.

30. July 2019

Lagt ut bilde på 4 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 318 med rød skrift, nummer på kortet og
motiv fra Nordfjord. Aspelidtind. Opstryn., kort nummer 314 med rød skrift fra Sogn. Lærdalsøren, variant av
kort nummer 171 med sort skrift, uten nummer på kortet og motiv Sandvik. Nordli. og kort med nummer 517,
med rød skrift og motiv Gruppe fra Telemarken.

15. June 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 341 med nummer på kortet, rød skrift
og motiv Nordland. Parti af Raftsundet

12. June 2019

Lagt ut 2 nye kort fra M.M. Lohne. Det ene er en variant av kort nummer 524 uten nummeret på kortet,
med rød skrift og motiv Norge Partie af Raftsundet og det andre er en variant av kort nummer 199 med
nummeret på kortet, rød skrift og motiv fra Sunderø i Vesteraalen

 

|