Nyheter
14. May 2018

Lagt ut bilde på 2 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 301 med nummeret på kortet, med rød
skrift og motiv Telemarken. Heggestølen Station i Siljord og variant av kort med nummer 156 med nummeret
på kortet, med sort skrift og motiv fra Aaker i Sundalen.

21. April 2018

Lagt ut bilde på 2 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 313 med nummeret på kortet, med rød skrift og
motiv Sogn. Lærdalsfjorden. og kort med nummer 316 med nummeret på kortet, med rød skrift og
motiv fra Hardanger. Parti af Ullensvang og Folgefonnen.

22. March 2018

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 264 med nummer på kortet, sort skrift og motiv
Förde i Söndfjord.

11. March 2018

Lagt ut bilde på 2 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 191 med nummeret på kortet, med sort skrift og motiv
Gahnsdalens Handelsförening og Meieri. og kort med nummer 194 uten nummer på kortet, med sort skrift og
motiv fra Parti af Sætersdalsveien. Kristiansand S.

 

|