Nyheter
15. June 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 341 med nummer på kortet, rød skrift
og motiv Nordland. Parti af Raftsundet

12. June 2019

Lagt ut 2 nye kort fra M.M. Lohne. Det ene er en variant av kort nummer 524 uten nummeret på kortet,
med rød skrift og motiv Norge Partie af Raftsundet og det andre er en variant av kort nummer 199 med
nummeret på kortet, rød skrift og motiv fra Sunderø i Vesteraalen

4. June 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 177 med nummer på kortet, rød skrift og motiv
Indre Foldfjorden.

23. May 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 308 med nummer på kortet, rød skrift og motiv
Soknedal. Gammel Stue paa Garli.

 

|