Nyheter
14. February 2020

Lagt ut bilde på 1 nytt kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 324 og rød skrift med motiv Nordland. Ved Henningsvær.

23. January 2020

Lagt ut 2 nye kort fra M.M. Lohne. Det ene er en variant av kort nummer 330 med nummeret på kortet,
rød skrift og motiv Nordland. Sandtorv. og et kort med nummer 348 med nummeret på kortet, rød skrift
og motiv fra Tromsø Amt. Parti af Tromsø Havn.

29. December 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 501 med nummer på kortet, rød
skrift og motiv Gruppe fra Hardanger.

21. December 2019

Lagt ut bilde på 1 nytt kort fra M.M. Lohne. Kolorert kort med nummer 223 og sort skrift Möllebrug fra Hjartdal.

 

|