Nyheter
16. June 2017

Lagt ut bilde på 2 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 156 med rød skrift og motiv Aaker i Sundalen
og variant av kort med nummer 338 med rød skrift og motiv fra Nordland. Panorama fra Brettesnæs.

26. May 2017

Lagt ut bilde på 2 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 163 med rød skrift og motiv Fjøsanger pr. Bergen
og et kort nummer 184 med rød skrift med motiv fra Kugløtind, Ranenfjorden

19. May 2017

Lagt ut bilde på 1 nytt kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 328 med rød skrift og motiv Nordland. Svolvær, Lofoten.

 

|