Nyheter
18. August 2017

Lagt ut bilde på 1 nytt kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 312 med rød skrift og motiv Sogn. Filefjeld, Nystuen.

7. August 2017

Lagt ut bilde på 1 nytt kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 317 med rød skrift og motiv Hardanger. Norheimsund

1. August 2017

Lagt ut bilde på 3 nye kort fra M.M. Lohne. Kort med nummer 331 med rød skrift og motiv Nordland. Parti ved Bodø.,
kort nummer 343 med rød skrift med motiv fra Nordland. Parti fra Ulvesund og kort nummer 350 med rød skrift
med motiv fra Tromsø Amt. Karlsø.

 

|