Nyheter
1. January 2019

Lagt ut bilde på 3 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 183 med nummer på kortet med rød skrift
og motiv Fagervik ved Ranenfjorden. Helgeland, variant av kort 222 med rød skrift med motiv fra
Berge i Hjartdal og kort nummer 223 (men det står 233/6/8 på kortet) med sort skrift og motiv Möllebrug fra Hjartdal.

26. December 2018

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 259 med nummer på kortet, sort skrift og motiv
Nordland. Torghatten. Udsigt mod syd.

9. December 2018

Lagt til fylke på alle kortene som er kjent og NN der hvor kortene ikke er fra et bestemt sted.
Ønsker å komme i kontakt med de som vet noe om de første 40 kortene til Lohne.

7. December 2018

Lagt ut bilde på 3 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 192 med nummer på kortet med sort skrift
og motiv Sandneshavns Sagbrug. Maalsnes., variant av kort 325 med rød skrift med motiv fra
Nordland. Vaagekollen fra Henningsvær. og kort nummer 323 med rød skrift og motiv Nordland. Henningsvær Fyr.

 

|