Nyheter
18. October 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 265 med nummer på kortet, rød
skrift og motiv Førde

17. October 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 161 med nummer på kortet, rød
skrift og motiv Naustdal i Søndfjord.

14. September 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort med nummer 179 med nummer på kortet, sort skrift
og motiv Nepelen. Ranenfjord.

10. September 2019

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort med nummer 521 med nummer på kortet, rød
skrift og motiv Fjeldlapper ved sin Gamme

 

|