Nyheter
11. March 2018

Lagt ut bilde på 2 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 191 med nummeret på kortet, med sort skrift og motiv
Gahnsdalens Handelsförening og Meieri. og kort med nummer 194 uten nummer på kortet, med sort skrift og
motiv fra Parti af Sætersdalsveien. Kristiansand S.

26. February 2018

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 359 med nummer på kortet, rød skrift og motiv
Finmarken, Fiskekvæner.

18. February 2018

Lagt ut bilde på 1 nye kort fra M.M. Lohne. Variant av kort nummer 516 uten nummer på kortet og med rød skrift og motiv
Norge Brudefölge. Hardanger

6. February 2018

Lagt ut bilde på 2 nye kort fra M.M. Lohne. Kort nummer 212 med nummeret på kortet, med sort skrift og motiv
Gamalt Stolpehus fraa Ose i Sætersdalen. og kort med nummer 323 med rød skrift og motiv fra Nordland. Henningsvær Fyr

 

|